کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر ، زبان بدن برگزار شد.

کارگاه آموزشی با عنوان"ارتباط مؤثر ، زبان بدن" در سالن همایش شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این کارگاه آموزشی که با حضور کارکنان زن صنعت آب و برق و برخی دستگاههای اجرایی استان در سالن همایش این شرکت برگزار شد، در ابتدای این کارگاه هدی موسی زاده مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در امور بانوان ضمن تسلیت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به تمرکز بیش از 70 درصد جمعیت جهان در شهرها، تولید بیش از 80 درصد کربن جهان در محیط های شهری، مصرف بیش از 50 درصد انرژی جهان و 50 درصد آسیب وارده به لایه ازن افزود: تمرکز برنامه ریزان محیط زیستی  به سمت تغییر در شیوه زندگی وایجاد کارکردها، ساختارها و ویژگی های ضروری در محیط های شهری سوق داده شده است تا شهرها رو همواره محیطی مناسب و تاب آور برای زندگی حفظ کنند تا بتوان در برابر شوک ها و تنش های گوناگون آمادگی ایستادگی و عبور از شرایط بحران رو بیش از پیش افزایش داد.

مهندس حسین شورستانی مدرس کارگاه، به تعریف ارتباطات در جوامع انسانی پرداخت و اظهار داشت: صاحب نظران جملگی بر این باورند که انسان موجودی اجتماعی است و آشکار است که این ماهیت اجتماعی آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه ای که در آن است رهنمون می گردد و انسان ها با توجه به ساخت روانی، شرایط تربیتی و چگونگی محیط در سلسله ای از ارتباطات که از جنبه های نوع و چگونگی باهم تفاوت دارند، گرفتارند .

شورستانی با بیان اینکه ارتباطات انتقال و درک مقصود بین یک یا چند فرستنده و یک یا چند گیرنده می باشد ، به تشریح برخی از ابزارهای ارتباطی پرداخت.

وی در ادامه به تشریح اهداف ارتباطات پرداخت و گفت: هدف ارتباط ، رسیدن به نتایج مطلوب است . این نتایج یا اثرات مطلوب ممکن است یکی از تغییرات انتقال دانش و اطلاعات ، انتقال نگرش ، شویق ، انگیزه دادن و یا انتقال مهارت ، تصحیح اشتباهات باشد. تلاشهای شما در برقراری ارتباط ممکن است موجب ایجاد هر یک از  این تغییرات شود.

ایشان در ادامه به اصول و شیوه های برقراری ارتباط موثر با دیگران پرداخت و گفت: اگر در ارتباط با فرد دیگری شنونده ی فعال و خوبی باشیم و با تمام حواس و تمرکز به حرف های او گوش کنیم به ما اعتماد می کند و تمام احساسات و افکار درونی خودش را بیان می کند و به ما احترام می گذارد و نظرات ما را نیز می پذیرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات