مصوبات هیات مدیره مورخ 16_9_98

موارد پیش از دستور :

الف) جناب آقای مهندس رنگنه رئیس مجمع بودجه 98در جلسه با هماهنگی قبلی حضور یافتند و در خصوص موارد زیر توضیحاتی ارائه نموده و پیگیری آن خواستار شدند و توضیحاتی از نماینده راه و شهرسازی خواستار شدند ۱ـ در خصوص استعلام مجمع بودجه۲ـ مکاتبات انجام شده با سازمان ۳ برگزاری ممع بودجه ۹۸

ب) جناب آقای دکتر عقابی در خصوص مسائل مختلف ماده ۲۷ و اینکه از اثر انگشت برای احراز هویت کارشناسان ماده ۲۷ استفاده گردد گزارشی ارائه دادند .

ج) جناب مهندس احمدی در خصوص تعداد کار مجریان توضیحاتی ارائه نمودند.

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

کارهای با متراژ کم در شهرستانهای تابعه استان

با توجه به مشکلات موجود در ارجاع کارهای با متراژ کم در شهرستانهای تابعه استان، ضمن ارایه آمار ساخت ساختمانها به تفکیک گروه های ساختمانی به هیات چهار جانبه در خصوص افزایش صلاحیت مهندسین پایه سه فعال در شهرستانها به میزان یک سقف و همچنین افزایش تعدادکارهای ارجاعی با متراژ کم پیشنهاد گردد.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد

مخالف

0

۲

پویان قادری

با توجه به نظر غالب هیات مدیره مقرر گردید ایشان تا پایان سال ۱۳۹۸ در مرخصی اجباری باشند ضمنا با توجه به حواشی مربوطه مقرر گردید از حضور نامبرده در سازمان ممانعت گردد.

12

موافق

12

مخالف

0

۳

تفویض اختیار

هیات مدیره به هیات رئیسه در خصوص جابجایی و چینش کارمندان سازمان تفویض اختیار نمود.

۱۲

موافق

۱۲

مخالف

0

۴

موافق

مخالف

5

موافق

مخالف

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات