مراسم توديع و معارفه بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

مراسم توديع و معارفه بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
به گزارش روابط عمومي سازمان، مراسم توديع بازرسان دوره هفتم و معارفه بازرسان دوره هشتم روز شنبه ۱۴ دي ماه ۹۸ در #پنجاهوچهارمين جلسه هيات مديره سازمان انجام شد .
انتخابات بازرسان سازمان سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۹۸ در محل دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم برگزار شد؛ كه براساس نتايج اوليه شمارش آراء مهندس مجيد شهركي، مهندس عليرضا باغبانزاده، مهندس مسعود صالحي پويا به عنوان بازرسان اصلي و مهندس مجيد شاكريان به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند .
در اين مراسم مهندس محمد حسين شركاء رئيس سازمان از زحمات بازرسان دوره هفتم مهندس عليرضا باغبانزاده، مهندس محمد شوقي طوسي و مهندس مسعود صالحي پويا بازرسان اصلي و مهندس كهنمويي بازرس علي البدل و همراهي ايشان با هيات مديره در راستاي پيشبرد اهداف عاليه سازمان قدرداني نمود .
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، همچنين ضمن تبريك به بازرسان منتخب براي آنها آرزوي توفيق در راستاي انجام وظايف محوله با رعايت دقيق قانون و آئين نامه اجرايي نظام مهندسي و كنترل ساختمان نمود .
در پايان احكام بازرسان دوره هشتم و لوح تقدير بازرسان دوره هفتم اعطاء گرديد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات