برگزاري جلسه گروه تخصصي ترافيك شوراي مركزي در حاشيه سيزدهمين همايش حمل و نقل و ترافيك در مشهد

برگزاري جلسه گروه تخصصي ترافيك شوراي مركزي در حاشيه سيزدهمين همايش حمل و نقل و ترافيك در مشهد
به گزارش جمسا به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي، اعضاي گروه تخصصي ترافيك شوراي مركزي در روز سه شنبه ۲۶ آذرماه جاري در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تشكيل جلسه دادند .
در اين جلسه كه با حضور مهندس محمدحسين شركاء رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و رئيس و اعضاي كميسيون تخصصي ترافيك اين استان و برخي مهمانان علمي و مديران شهري برگزار گرديد، موارد زير توسط اعضاي حاضر مطرح و بررسي گرديد :

ارائه ديدگاه و نقطه نظرات مهندس شركاء رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص موضوع سيستماتيك فرايند تمديد و ارتقاي اعضا و همچنين تاكيد بر دقت نظر و حساسيت نقش مهندسين ترافيك در حوزه ساخت و ساز
بيان نظراتي در خصوص تمديد عضويت از نگاه شوراي مركزي و بيان ديدگاه اعضاي كميسيون ترافيك نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي كه پس از بررسي مقرر گرديد؛ در راستاي سطح علمي اعضاي ترافيك استان ها، با محوريت نظامات استان با صلاحديد و شرايط خود نسبت به اين مهم در تمديد عضويت اقدام نمايند .
بديهي است سيلابس ها و دروس مصوب گروه تخصصي ترافيك شوراي مركزي كه در سال ۹۷ تهيه شده، مورد استفاده قرار گرفته و جزييات موارد مطرح شده در صورتجلسه نيز آورده شده است .

بر پايه اين خبر يادآور مي گردد سيزدهمين همايش حمل و نقل و ترافيك با رويكرد حمل و نقل انسان محور نيز در روز دوشنبه ۲۵ آذرماه جاري با شركت بيش از ۶۰۰ نفر از مهندسان استان به مناسبت هفته حمل و نقل برگزار گرديد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات