نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در اجرای ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52 و 53 آیین نامه اجرایی آن و به استناد شیوه نامه تشکیل مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در از ساعت 15 اول دیماه 1398 برگزار شد و تمامی موارد ذکر شده در دستور جلسه مجمع با حداکثر آرا به تصویب رسید.

پس از رسمیت مجمع عمومی، میرمحمدسید هاشمی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گزارش مبسوطی از عملکرد هیات مدیره سازمان در یکسال گذشته در بخش های نرم افزاری، شفاف سازی و تامین مشارکت اعضای سازمان ارایه کرد و گفت: نشست های بودجه ای سازمان در راستای جلب مشارکت اعضا و برای اولین بار در طول تاریخ نظام مهندسی برگزار شد و اعضایی که دغدغه سازمانی داشتند در این نشست ها شرکت کردند و نقطه نظرات خود را در رابطه با بودجه سازمانی اظهار داشتند که کلیه پیشنهادات اعضا در بودجه سازمانی لحاظ گردید.

سیدهاشمی گفت: با مشارکت اعضای سازمان تصمیم گیری در حوزه ی مدیریتی نیز تسهیل می گردد و با درک همین موضوع بصورت منظم نشست های مختلفی با اعضای سازمان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم اعضای سازمان با تصمیم گیری صحیح درخصوص دستورجلسات مجمع عمومی بار دیگر هیات مدیره سازمان را همراهی کنند تا مسیر خدمت رسانی به اعضای سازمان و مردم شریف استان تسهیل گردد.

در ادامه مجمع عمومی تراز و عملکرد مالی سال 1397، متمم بودجه سال 1398 و بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان توسط هیات رییسه مجمع، به رای گیری گذاشته شد که تمامی بندها، با رای حداکثری اعضای مجمع به تصویب رسید.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات