تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای همکاری موثر و مفید، از حیث اجرایی نمودن ماده14 قانون و موافقتنامه مورخ 21/8/1389وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی منعقد گردید.

میرمحمدسیدهاشمی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه به منظور اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پروژه های ساختمانی مربوط به فعالیت های نظام مهندسی کشاورزی و بالابردن اصول ایمنی، بهره وری مناسب بناها، حفظ سرمایه های ملی و همچنین ایجاد اشتغال اعضای سازمان منعقد گردید.

سیدهاشمی، از همکاری و همراهی صمیمانه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تقدیر کرد و گفت: تفاهم نامه منعقده به مدت یکسال از تاریخ 24 آذر 1398 اجرایی خواهد شد و در این مدت کلیه گردشکار امور مربوط به طراحی، نظارت و اجرا در ساختمان های واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

شهرام محمدی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل نیز ضمن ابراز خوشحالی از عقد این تفاهم نامه گفت: سازمان های نظام مهندسی باتوجه به ماهیت تخصصی خود، باید کلیه امور سازمانی را برمبنای قوانین و مقررات و اصول علمی انجام دهند و این تفاهم نیز در همین راستا منعقد می گردد.

محمدی اجرایی شرح خدمات مهندسی ساختمان را در تمامی پروژه های ساختمانی یک الزام عنوان کرد و افزود: کلیه امور ساختمانی باید براساس قوانین حوزه ی ساخت و ساز و با روش های علمی و در جهت صیانت از حقوق بهره برداران و حفظ سرمایه های ملی طراحی، نظارت و اجرا شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات