ارتقای اقتصادی و اجتماعی مریوان با اجرای پروژه های بازآفرینی شهری

ارتقای اقتصادی و اجتماعی مریوان با اجرای پروژه های بازآفرینی شهری

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی کردستان ، محمدصدیق ثابتی خاطرنشان کرد:رویکرد اصلی در برنامه های بازآفرینی شهری ارتقای اقتصادی و اجتماعی است که وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن این اداره کل نیز در همین راستا با برنامه ای مدون و کارشناسی شده اقدامات متنوعی را در سطح شهرستانهای استان به انجام رسانده و یا در حال انجام دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات