برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن با معاونت عمرانی استانداری

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن با معاونت عمرانی استانداری


در جلسه امروز هیئت مدیره انجمن با آقای مهندس فرخزاد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین مطرح شد .در جلسه امروز هیئت مدیره انجمن با آقای مهندس فرخزاد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین مطرح شد .
۱-اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین جهت مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن
۲-اعلام آمادگی انجمن جهت آموزش ایمنی کارگران فعال در پروژه های عمرانی


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات