هم اکنون؛ اجلاس شورای ادواری انجمن های پیمانکاران عمرانی سراسر کشور -اصفهان

هم اکنون؛ اجلاس شورای ادواری انجمن های پیمانکاران عمرانی سراسر کشور -اصفهانتشریح موضوعات مرتبط با سامانه ی تشخیص صلاحیت حرفه ای پیمانکاران توسط اقای مهندس بالار معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجلاس شورای ادواری انجمن های پیمانکاران عمرانی سراسر کشور-اصفهان


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات