ممنوعیت تردد در ۱۷ محور به دلیل مداخلات جوی/ افزایش ۱.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

ممنوعیت تردد در ۱۷ محور به دلیل مداخلات جوی/ افزایش ۱.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

، اوج تردد بین ساعات و کمترین تردد بین ساعات آزادراه تهران - کرج آزادراه تهران - کرج آزادراه ساوه - تهران آزادراه قم - تهران واقع در استان ، به دلیل نبود ایمنی کافی ، به دلیل نبود ایمنی کافی محور ایرانشهر - دلگان محور ایرانشهر - مهرستان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، واقع در جنوب استان ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات