باز دید آقای شهردار از روند پیشرفت كانال آبرو واقع در جنب مسجد اولیا محله پایین

باز دید آقای شهردار از روند پیشرفت كانال آبرو واقع در جنب مسجد اولیا محله پایین

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات