تشکیل کارگروه صنفی و ساماندهی مشاغل شهری

تشکیل کارگروه صنفی و ساماندهی مشاغل شهری

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: تشکیل کارگروه صنفی و ساماندهی مشاغل شهری باید در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  حسین پناهی  با اشاره به پیگیری طرح مطالعاتی کارخانه کمپوست از سوی شهرداری و دستگاههای مربوطه، بیان کرد:   کارگروه مدیریت پسماند در راستای استحصال انرژی از پسماند، حمل اصولی زباله ها ، مدیریت اصولی پسماند بهداشتی ، کارخانه ها و شهرکهای صنعتی و آلودگی های زیست محیطی  تشکیل یابد.
وی افزود:  مدیریت زباله های پزشکی ، عفونی ، بخش های خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه  با بیان اینکه طرح جامع پسماندهای شهری و شیوه نامه سد معبر و ساماندهی مشاغل مطالعه شود، گفت: بر همکاری و همراهی کلیه ادارات مرتبط و مسئولین با معضل و مشکل سد معبر تاکید می شود.
وی با اشاره به ارائه راهکارهای اساسی و پیشنهادات در خصوص رفع آلودگی هوا، عنوان کرد:   ایجاد فضای سبز با کاشت درختان، بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی و ناوگان خودرویی ، توسعه پیاده روها در هسته مرکزی شهری و استفاده ار دوچرخه در جهت کاهش آلودگی هوا نیاز است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات