کانال های ساماندهی آب های سطحی درسطح شهر در حال اجرا است

کانال های ساماندهی آب های سطحی درسطح شهر در حال اجرا است

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: در حال حاضر 3 کانال ساماندهی آب های سطحی در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد کاظم زوار  بیان کرد:   در حال حاضر سه کانال ساماندهی آب های سطحی چون کانال سیلگاه طرزیلو-خطایلو، کانال نهر شهر آجو و کانال الواج در حال اجرا است.
وی با اشاره به  کانال سیلگاه طرزیلو-خطایلو ، عنوان کرد: این کانال به ارتفاع 3 متر و عرض 8 متر ، به متراژه 3618 متر طول از محل مساکن مهر طرزیلو شروع  شده و تا شهر چایی تداوم دارد که این کانال بیشترین سطح آب مناطق 3و 5 را پوشش می دهد.
معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه اظهار کرد:  کانال نهر شهر آجو بزرگترین و طولانی ترین نهر زراعی جهت هدایت آب های سطحی به ارتفاع 2 متر و عرض 2 متر به متراژ 2190 متر طول که این کانال از دانشگاه صنعتی ارومیه شروع شده و حق آبیاری چند روستا راشامل می شود .
وی با اشاره به کانال الواج، اظهار کرد: این کانال به ارتفاع 2 متر و عرض 2 متر به متراژ 2190 متر طول از محدوده گلشهر 2 شروع شده و به سمت شهرچای سرازیر می شود که محدوده هدایتی آب های سطحی این کانال 700 هکتار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات