تحویل کاپشن فرم ایمنی برای تمام کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری سلماس همزمان با فرارسیدن فصل زمست

تحویل کاپشن فرم ایمنی برای تمام کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری سلماس همزمان با فرارسیدن فصل زمست


با فرا رسیدن فصل زمستان لباس کار گرم از جمله کاپشن فرم ایمنی برای تمام کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری سلماس تحویل داده شد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سلماس

  منبع خبر

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس یک شهرداری در شهر سلماس می باشد

   نظرات