بازدید مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی و هیئت همراه از روند پیشرفت اجرایی منطقه ویژ

بازدید مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی و هیئت همراه از روند پیشرفت اجرایی منطقه ویژ


بازدید مدیر کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان آدربایجان غربی و هیئات همراه از روند پیشرفت اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس و ارائه گزارش کار پروژه توسط فرماندار و شهردارسلماس. شایان ذکر است تیر گذاری معابر و میادین این منطقه به اتمام رسیده و در حال اجرای جدول گذاری و احداث بلوار برای آسفالت و گذر بندی در آینده نزدیک است.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سلماس

  منبع خبر

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس یک شهرداری در شهر سلماس می باشد

   نظرات