فرهنگ نامه بزرگ شهروندي ( مديريت شهري)

فرهنگ نامه بزرگ شهروندي ( مديريت شهري)

از آنجايي كه فرهنگ شهروندي شامل مفاهيم ، قوانين و مباحث مختلفي در حوزه شهري مي باشد و هر كدام از اين مباحث متوليان تخصصي خود را در حوزه مديريت شهري داراست و از طرفي گستردگي مباحث شهروندي ، نياز به تجميع و همگرايي اين مباحث لازم و ضروري به نظر مي رسيد،لذا اداره توسعه فرهنگ شهروندي با مراجعه به ادارات و سازمان هاي تخصصي مربوطه كليه مباني نظري،قوانين و مقررات و هر انچه دانستن آن براي ارتقاء فرهنگ شهروندي مورد نيازشهروندان است را دريافت كرده و سپس توسط تيم كارشناسي خود گردآوري و تدوين نمود.

 • اين فرهنگنامه نه تنها جهت بهره برداري كليه شهروندان مورد استفاده مي باشد،بلكه منبع خوبي جهت بهره برداري هنرمندان،فرهيختگان براي توليدات حوزه فرهنگ شهروندي است.
 • اين فرهنگ نامه شامل مجموعه 12 جلدي از قوانين و مقررات سازمان ها و ادارات در حوزه مديريت شهري و با موضوعات زير است:

1- حمل و نقل و ترافيك

2- پسماند و بازيافت

3- پاركها و فضاي سبز

4- آتش نشاني و خدمات ايمني

5- آسيبهاي رسانه اي(فضاي توليد و تبادل اطلاعات-فتا)

6- اورژانس و فوريت هاي پزشكي

7- اخلاق شهروندي و سلامت روان

8- ايمني و كار

9- بهداشت و سلامت عمومي

10- مصرف بهينه انرژي

11- مديريت خشم و سلامت روان

12- مديريت هيجانات و سلامت روان

 • هركدام از موضوعات فوق شامل تقسيمات زير است :

1-معرفي: به معرفي سازمان تخصصي مربوطه مي پردازد

2-تعاريف: شامل توضيح وتعاريف اصطلاحات و كليد واژه ها و كلمات به كار برده شده در فرهنگ نامه مربوطه است

3-آگاهي: اين قسمت شامل مطالبي جهت افزايش آگاهي و ارتقاء فرهنگ و دانش شهروندان مي باشد

4-توصيه ها: مطالبي جهت استفاده كاربردي از فرهنگنامه و بايد ها و نبايدهاي شهروندي است

5-قوانين: شامل قوانين شهري مربوط به ادارات تخصصي مربوطه است

6-محصولات:كليه محصولات مكتوب،صوتي و تصويري مربوبطه به صورت موضوعي در اين قسمت بارگذاري شده است

7-منابع و ماخذ: منابع و ماخذ مورد استفاده در هر جلد از فرهنگ نامه در اين قسمت آورده شده است.

 • با ورود به قسمت موضوعات فرهنگنامه، پس از انتخاب موضوع، با توجه به تقسيم بندي مطالب، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نماييد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات