واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مجلسی، با اشاره به سرمای هوا و لزوم توجه به نکات ایمنی در این دوره فصل سرد، بیان داشت: مردم با رعایت نکات ایمنی در فصل سرما حوادث را از خود دور کنند.

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مجلسی، با اشاره به سرمای هوا و لزوم توجه به نکات ایمنی در این دوره فصل سرد، بیان داشت: مردم با رعایت نکات ایمنی در فصل سرما حوادث را از خود دور کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات