بازدید اعضای شورای شهر کرج از مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان معلول

بازدید اعضای شورای شهر کرج از مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان معلول
این بازدید در فضای آکنده از صمیمیت صورت گرفت؛ کودکانی که در عمق نگاه پاک شان مظلومیت فریاد می زد، با زبان بی زبانی از مشکلات شان گفتند و بازدیدکنندگان نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عزیزانی که وقت ارزشمندشان را در یک مرکز خیریه صرف رسیدگی به کودکان معلول این فرشتگان زمینی می کنند، تاکید کردند که در حد توان برای کمک به رفع مشکلات تلاش می کنند.

اعضای شورای شهر کرج تاکید کردند که وظیفه نمایندگان مردم صرفاً بازدید از پروژه های عمرانی و خدماتی نیست بلکه مسئولیت های اجتماعی و ارزش های انسانی حکم می کند تا با حضور در مراکز خیریه و نیکوکاری، توسعه فعالیت های این مراکز نیز در دستور کار قرار گیرد و همه باید تلاش کنیم تا مراکز خیریه که محور مهربانی و کمک به نیازمندان هستند، همواره پُررونق باشند.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات