گوشه ای از عملکرد آذر ماه 98 به روایت تصویر(قسمت اول)

گوشه ای از عملکرد آذر ماه 98 به روایت تصویر(قسمت اول)

اجراي طرح عمراني در حاشيه غربي پارک وليعصر عج

اجراي عمليات عمراني در ميدان سبزوار(ميقات الرضا)

اجراي کانال عرضي دفع آب هاي سطحي در خیابان شهيد مطهري27

اجراي کانيوو خیابان شهيد مدرس3

اجراي کانيوو خیابان شهيد مدرس4

اجراي کانيوو خیابان قائم18

احداث پل جاده سلامت

آسفالت خیابان طالقاني23

آسفالت خیابان مدرس7

آسفالت خیابان مدرس13

آسفالت شهيد مدرس13

آسفالت شهيد مفتوحي7

آسفالت فردوسي1

اصلاح هندسي ورودي شرقي و نصب سرعت گير

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار از گلخانه شهرداري

برگزاري جشن آب

برگزاري جلسه شوراي عالي سرمايه گذاري شهرداري

پياده رو سازي جلوي بيمارستان وليعصرعج

تبريک زادروز تولد پرسنل

تکميل سوله مديريت بحران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

  منبع خبر

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

   نظرات