راه اندازی سامانه فاش با هدف افزایش نظارت مردم بر فعالیت های مدیریت ...

راه اندازی سامانه فاش با هدف افزایش نظارت مردم بر فعالیت های مدیریت ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات