اجتماعی شدن و مشارکت مردم در فعالیت ها امری اجتناب ناپذیر است

اجتماعی شدن و مشارکت مردم در فعالیت ها امری اجتناب ناپذیر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات