اجرای عملیات کانال دفع آبهای سطحی خیابان نظام الملک

اجرای عملیات کانال دفع آبهای سطحی خیابان نظام الملک

اجرای عملیات کانال دفع آبهای سطحی خیابان نظام الملک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات