گردهمایی بازنشستگان شهرداری اسفراین پاییز 1398

گردهمایی بازنشستگان شهرداری اسفراین پاییز 1398

گردهمایی بازنشستگان شهرداری اسفراین پاییز 1398

درپی دعوت شهرداری اسفراین از بازنشستگان شهرداری گرد همایی بازنشستگان شهرداری اسفراین در تاریخ 1398/9/29 در محل تالار قلم برگزار شد .

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

شهردار محسن لعل قادری ، رئیس دادگستری شهرستان آقای بابا خانی و سر کار خانم رگبار عضو شورای اسلامی  شهر به نماینگی از شورای اسلامی شهر اسفراین ضمن خیر مقدم خدمت بازنشستگان مطالبی را در اهمیت جایگاه و شأن بازنشستگان و ضرورت حضور آنها در سطح جامعه جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مطرح کردند.

در ادامه حبیب الله رمضانی به نمایندگی از بازنشستگان برپایی این مراسم را باعث ایجاد روحیه نشاط و شادی در بین بازنشستگان اعلام نمود و از برگزار کنندگان مراسم تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در ادامه سخاوتی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از آماده شدن محلی به عنوان کانون بازنشستگان خبر داد. وی در ادامه صحبت های خود جهت بهره مندی بازنشستگان از بیمه تکمیلی و شرایط عضویت در بیمه تکمیلی توضیحاتی را ارایه نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

  منبع خبر

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

   نظرات