اجاره ماشین آلات

اجاره ماشین آلات

آگهی مزایده اجاره ماشین آلات

شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات خود را بر اساس مجوز شماره 3/20/13441 مورخ 98/6/11ردیف 8 صورتجلسه شماره 57 مورخ 98/6/7 شورای اسلامی شهر لامرد را به صورت مزایده اجاره دهد . هزینه کلیه اسناد و مدارک بعهده خریدار می باشد. مدت زمان شرکت در مزایده از زمان درج آگهی به مدت 10 روز می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5% قیمت پایه سالیانه می باشد. دیگر اسناد به پیوست اسناد مزایده می باشد.

آگهی نوبت اول : 98/09/11

آگهی نوبت دوم : 98/09/18

زمان بازگشایی اسناد: شنبه 98/9/30ساعت 10

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات