اهم مصوبات آذر ماه 1398شورای اسلامی شهرسنندج

اهم مصوبات آذر ماه 1398شورای اسلامی شهرسنندج

1.بانامه شماره 31289/ک/ش مورخ 1398/08/14شهرداری،به منظور استفاده از مکان متعلق به شهرداری واقع در چهار راه انقلاب،روبه روی بانک کشاورزی،بعنوان شیلترآقایان به مدت 9ماه موافقت شد.(1-150)

2.بانامه شماره 2033/30 مورخ 1398/08/27انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان کردستان در ارتباط با مساعدت جهت برگزاری سی امین جشنواره تئاتر استان کردستان در کمیسیون فرهنگی اجتماعی موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرارگرفت.(1-151)

3.بانامه شماره 3288/ع/ش مورخ98/08/14شهرداری در خصوص احداث پل عابر پیاده با اولویت قراردادن 3مکان به شرح ذیل در کمیسیون عمران و خدمات شهری موافقت شد که در صحن شورا پیشنهاد مذکور مورد موافقت و تصویب قرارگرفت.

1.احداث پل عابر پیاده در بلوار دکتر حسینی محدوده پل شهید ورمقانی.

2.احداث پل عابر پیاده در بلوار پاسداران بین شالمان و انتظام.

3.احداث پل عابر پیاده حد فاصل نمایشگاه دائمی و میدان بار

4.بانامه شماره 33494/ک/ش مورخ 98/08/30شهرداری،درخصوص تادیه مطالبات پیمانکاران و فروش واحدهای متعلق به قدرالسهم خود از مجتمع تجاری و اداری واقع در میدان مولوی در کمیسیون بودجه مشروط به ارسال نحوه پرداخت به پیمانکاران جهت تصمیم های بعد به شورا موافقت بعمل آمد و در صحن شورا تایید شد.(1 – 152)

5.بانامه شماره35034/ک/ش مورخ 98/09/12 شهرداری در ارتباط با عزیمت دبیر کل محترم یونسکو و هیات همراه به منظور نصب پلاک شهر خلاق موسیقی و اهداء لوح موافقت شد.(1-152)

6.بانامه شماره 9598/1/26مورخ 98/09/12اداره کل ثبت احوال استان کردستان و نامه واصله کانون بازنشستگان راجع به واگذاری مکان برای ارایه خدمت به شهروندان به مدت یکسال با اخذ تضمینات لازم و کافی موافقت بعمل آمد.(5-153)

7.باپیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در خصوص راه اندازی کتابخانه تخصصی موسیقی در ساختمان فعلی شورا موافقت شد.(7-153)

8.باپیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در رابطه با احداث مدرسه موسیقی به این شیوه که واگذاری زمین از سوی آموزش و پرورش به شهرداری واحداث توسط خیرین و تجهیزاز سوی کانون پرورش فکری انجام شود موافقت بعمل آمد.(8-153)

9.بانامه شماره 30662/ک/ش مورخ 98/08/08شهرداری در ارتباط با تملک ملک خانواده بوجارکه در مسیر طرح عمرانی شیخان قرار دارد،در کمیسیون حقوقی مبنی بر اخذ نظر کارشناس رسمی ارجاع مجدد به شورا برای اتخاذ تصمیم موافقت شد که در صحن شورا پیشنهاد مذکور مصوب گردید.(10-153)

10.به استناد ماده 18 قانون شوراهای اسلامی کشور صورت جامع درآمد و هزینه مربوط به شش ماهه اول سال 1398(اول فروردین لغایت شهریور98)به مبلغ702/035/534/3 ریال درکمیسیون بودجه مورد بررسی قرار گرفت که در صحن شورا مورد تصویب واقع گردید.(11-153)

11.باپیشنهاد کمیسیون عمران و خدمات شهری شورا درباره لغو مصوبه بند 3 از صورتجلسه عادی شماره 7 مورخ 98/07/04 در خصوص بنیاد خیریه صدرهاشمی به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی موافقت بعمل آمد.(12-153)

12.بانامه شماره 6373/س/س/ف مورخ 1398/09/16شهرداری درباره نامگذاری بلوار 36متری دگایران به نام شادروان استاد حسن کامکار موافقت گردید.


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات