کاهش ٣٩درصدی بارش در آذرماه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران: آقای قربانعلی خدابخشی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اشاره به حجم ریزش نزولات جوی در آذرماه سال‌جاری میزان بارندگی را ۴۴ میلیمتر اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته و دوره شاخص آماری به ترتیب حدود ١٢درصد و ٣٩ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ایشان حجم آبدهی ٧ رودخانه‌ مهم استان از جمله هراز، تجن و چشمه کیله را در آذرماه سالجاری حدود ٣٠٠ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با دوره شاخص آماری حدود ٢٩ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اشاره به ریزش جوی مناسب در ماه‌های مهر و آبان سال‌جاری، میزان بارندگی در طی ٣ماهه اول سال آبی را ٢۶٣ میلیمتر اعلام کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته و دوره شاخص به ترتیب به طور متوسط ١۵درصد و ٢٠درصد افزایش داشتیم.
ایشان تصریح کرد: عمده کاهش‌ بارندگی‌ها مربوط به مناطق مرکزی و شرق استان بوده که در آذرماه اتفاق افتاد، بطوریکه در مناطق مرکزی حدود ۵٠درصد و در مناطق شرق استان حدود ۶٠درصد در آذرماه نسبت به دوره شاخص کاهش اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه عمده بارندگی‌ها در آذرماه در دشت به وقوع پیوست گفت: بر اساس آمارهای اخذ شده، ۶٠درصد بارندگی‌ها در آذرماه در دشت‌های استان و ۴٠درصد در ارتفاعات بوده که امیدواریم در ٣ ماهه دوم سال آبی شاهد بیشتر ریزش جوی در ارتفاعات باشیم.
ایشان در ادامه در زمینه نتایج اندازه‌گیری در بخش آب زیرزمینی گفت: سطح ایستایی آب زیرزمینی دشت‌های استان در همه محدوده‌های مطالعاتی در مقایسه با ماه قبلی رو به افزایش بوده، بطوریکه بیشترین افزایش مربوط به محدوده مطالعاتی قائمشهر _جویبار با ٠/۶ متر افزایش و کمترین آن مربوط به منطقه مطالعاتی بهشهر_بندرگز با 0/08 متر بوده است.
وی افزود: سطح ایستایی منابع آب زیرزمینی در مقایسه با شاخص درازمدت‌ (١٢ساله) در همه محدوده‌ها به جز بهشهر_بندرگز رو به افزایش بوده که آمارهای استخراج شده حاکی است بیشترین افزایش مربوط به نور_نوشهر به میزان ٠/۵٨ متر و کمترین افزایش مربوط به ساری_نکا به میزان ٠/٠٧ متر می‌باشد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات