تامین منابع آبی سمنان در سند سازگاری با کم آبی تعیین تکلیف شود

استاندار سمنان گفت: تامین منابع آبی در بخش‌های شرب و صنعت با طرح‌های مختلف چون سدسازی و انتقال آب در سند سازگاری با کم آبی این استان تعیین تکلیف شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان، علیرضا آشناگر در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان سمنان  افزود: در سند سازگاری، طرحهای تامین آب از جمله انتقال ببین حوضه ای باید لحاظ گردد و صرفاً به مدیریت مصرف پرداخته نشود.

وی به ضرورت درج طرح‌های سدسازی دارای ردیف اعتباری در سند سازگاری با کم آبی سمنان تاکید و بیان کرد: سدهایی مانند فینسک و تامین آب شرب روستاها و شهرها از طریق انتقال آب از سد کالپوش و چشمه قطری و نیز صنعت این استان در نظر گرفته شود.

استاندار سمنان تاکید کرد: برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین منابع آب استان سمنان اعلام شود.

آشناگر با غیرقابل انکار برشمردن اصل اهمیت تدوین سند سازگاری با کم‌آبی، اضافه کرد: اجرای این طرح جزئی از ضرورت‌ها در سمنان است اما برخی از قیدهایی که وزارت نیرو اعلام کرده است برای آینده این استان معضل‌آفرین می‌شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه از آب‌های زیر زمینی استان بیش از حد برداشت شده است، گفت: ۷۷ درصد تامین آب در استان در این بخش بوده و در حالی که این آمار در کشور ۵۵ درصد است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی وزارت نیرو نیز در این جلسه گفت: میزان برداشت از آبخوان ها در سمنان ۱.۷ برابر آب قابل برنامه‌ریزی منابع زیرزمینی این استان است .

دکتر زهرایی افزود: آب قابل برنامه‌ریزی یا میزان آبی که استفاده در آن حد، سبب پایداری منابع آب زیرزمینی می‌شود، در ادوار گذشته در استان سمنان رعایت نشده و وضعیت آبخوان های استان شرایط مطلوبی ندارد.

وی با اشاره به وضعیت بغرنج آبخوان‌های سمنان، بیان کرد: تعدادی از آبخوان‌های استان به علت تمرکز فشرده جمعیت از عمر آن‌ها حدود ۲۵ سال بیشتر نمانده است که نیازمند سرعت‌ عمل در برنامه‌ریزی به منظور جلوگیری از کاهش منابع آب زیرزمینی و اجرای آن است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی وزارت نیرو یادآور شد: استان‌ها از جمله سمنان در تدوین سند سازگاری با کم آبی برنامه‌های جدیدی مطرح کرده و پیشنهاد دهند که برای تحقق این امر تشکیل اتاق فکر با دانشگاهیان و بخش خصوصی لازم است.

زهرایی اضافه کرد: مدیریت مشارکتی مساله‌ای است که متولیان تهیه و تدوین سند سازگاری با کم آبی در استان‌ها باید آن را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به محورهای اصلی سند سازگاری با کم آبی در کشور، بیان کرد: تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و باتوجه به کاهش و سهم منابع آب در اختیار بخش کشاورزی، پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی از جمله محورهای اصلی تصویب این سند است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی وزارت نیرو ادامه داد: مواردی از محورهای اصلی تدوین سند سازگاری با کم آبی، استانی و برخی نیز ملی است که استان‌ها در تهیه این سند به این مقوله توجه داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات