اعلام نتایج هفتمین آزمون مشترک استخدامی دستگاه های اجرایی

اعلام نتایج هفتمین آزمون مشترک استخدامی دستگاه های اجرایی در سایت www.wnn.ir

با عنایت به تصمیمات متخذه در شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص فرآیند برگزاری و اعلام نتایج هفتمین آزمون مشترک استخدامی دستگاه های اجرایی بدینوسیله آدرس سایت رسمی این شرکت جهت اعلام نتایج آزمون مذکور و سایر موارد لازم جهت اطلاع رسانی داوطلبین در سطح کلیه شرکت های آب منطقه ای کشور به شرح ذیل اعلام می گردد. آدرس سایت : www.wnn.ir

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات