نصب 2707 دستگاه کنتور هوشمند در استان قزوین

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین، عملکرد عملیات احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را نشان از عزم جدی دولت برای نجات آبخوان ها دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، مهندس ملکی اظهار داشت: آب، مهم ترین مؤلفه توسعه پایدار است و بدون آب، حیات استان و کشاورزی و صنعت در خطر قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین افزود: عملیات گسترده احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که از سال 93 شروع شده، همچنان با اراده و عزم جدی این شرکت در حال انجام و پیگیری است و بی تردید، همکاری و همراهی مجموعه مقامات استانداری و مراجع قضایی و انتظامی، گامی مؤثر در این باره بوده است

مهندس ملکی با اشاره به اهمیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و لزوم جدیدت در نجات آبخوان دشت قزوین بیان داشت:  از ابتدای سال 98 تاکنون، با تلاش گروه های انسداد و مامورین ماده 30، 213 حلقه چاه غیرمجاز فرم پنج در استان پر و مسلوب المنفعه شده است که از این محل بیش از 33 میلیون مترمکعب در سال به تعادل سفره های آب زیرزمینی کمک شده است. همچنین با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون صدور پروانه برای 64 فقره پرونده چاه فرم یک نیز پیش مجوز بهره برداری صادر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز عنوان داشت: در سال جاری تاکنون 543 دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیس و WI بر روی چاههای کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب نصب گردیده که با احتساب این نصب های تا کنون 2707 دستگاه کنتور هوشمند در استان نصب و به بهره برداری رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات