دعوت مشاوران واجد صلاحیت جهت شرکت در ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد به استناد بند "ب" ماده 7 آیین نامه خرید خدمات مشاوره از مشاوران واجد شرایط (حداقل پایه 2 در تخصص رشته بازرسی فنی) برای انجام پروژه ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح، ساخت ، حمل و بارگیری و باراندازی ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال پروژه سد مخزنی بالاخانلو که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره ثبت 2098001107000019 بارگذاری شده ، دعوت بعمل می آورد .

لذا کلیه مشاوران واجد صلاحیت ، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی روزنامه کائنات تاریخ 98/09/23 (نوبت اول) و مورخ 98/09/24 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ( (WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات