تاپایان آبان ماه 98 تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و127میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

تاپایان آبان ماه 98 تحقق یافت:
تولید بیش از دو میلیارد و127میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آبانماه سال جاری، دو میلیارد و127 میلیون و290 هزار کیلووات برق تولیدی را به شبکه سراسری کشور تحویل داد.


مهندس امیر نریمانی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، با بیان اینکه ظرفیت نامی تولید واحدهای مولد برق نیروگاه اصفهان 835 مگاوات است گفت: این نیروگاه از ابتدای سال جاری تا` پایان آبان ماه، دو میلیارد و127 میلیون و290 هزار کیلووات ساعت برق تولیدی را به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است.
به گفته مهندس امیر نریمانی ، تولید برق در نیروگاه اصفهان بیش از 31 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد و این مقدار تولید برق با لحاط متوسط مصرف ماهیانه 200کیلووات ساعت برای هر خانوار، معادل مصرف برق سالیانه بیش از 886 هزار خانوار است.
گفتنی است نیروگاه حرارتی اصفهان با پنج واحد بخاری مولد برق در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه زاینده رود واقع شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات