بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از فرایند تولید برق نیروگاه رامین

بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از فرایند تولید برق نیروگاه رامین

آشنایی با اهمیت انرژی برق در زندگی ، تاریخچه نیروگاه، فرآیند تولید برق، آشنایی با تجهیزات و راهکارهای مصرف بهینه انرژی مهمترین محورهای این بازدید یکروزه بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات