اتصال دوباره واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق

اتصال دوباره واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات