پس از اتمام بخشی از فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد/ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری تولید برق کشور

پس از اتمام بخشی از فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد/ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری تولید برق کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات