نشست تخصصی راهکارهای ارتقاء سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزی...

نشست تخصصی راهکارهای ارتقاء سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزی...

محمدرضا صفری مدیر طرح عنوان کرد: این نشست از سلسله نشست‌های برگزار شده در راستای طرح "مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق" است.
وی افزود: اين نشست با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازی روش‌های كاهش تلفات در شبكه‌های توزيع برق تشكيل می‌گردد.
در این جلسه، پس از ارائه كليات مطالعات اوليه انجام شده، بسترسازی لازم برای توسعه مطالعات در سطح شبكه‌های توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامی ذينفعان انجام خواهد شد.
صفری افزود: بررسی تلفات در شبکه‌های توزیع شامل شناسایی عوامل ایجاد و افزایش تلفات فنی و غیرفنی در شبکه‌های توزیع در حوزه بهره‌برداری؛ شناسایی اقدامات موثر برای کاهش تلفات فنی و غیرفنی در شبکه‌های توزیع در حوزه بهره‌برداری؛ دسته‌بندی و اولویت‌بندی تلفات و راهکارها و نیز بررسی پرسشنامه اعم از شناسایی اهم مشکلات و مسائل اجرایی و محدودیت‌های عملی حوزه بهره‌برداری برای کاهش میزان تلفات شبکه‌های توزیع با توجه به اقتضائات شبکه؛ بررسی و شناسایی راهکارهای بهبود فرآیندها و عملکرد حوزه بهره‌برداری در راستای کاهش تلفات در شبکه توزیع با توجه به اقتضائات خاص هر بخش از شبکه و ارائه راهکارهای ارتقاء سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی (دسته‌بندی و اولویت‌بندی اقدامات کاهش تلفات با توجه به شرایط مختلف شبکه توزیع ایران و توسعه اسناد دانشی و سازمانی) از محورهای این نشست است.
گفتنی است بر اساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، نشست تخصصی " راهکارهای ارتقاء سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی " در تاريخ ششم بهمن‌ماه سال جاری از ساعت 9:00 لغايت 12:00 در پژوهشگاه نيرو برگزار می‌گردد.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات