برگزاری سخنرانی علمی "كاربرد مدل‌های هیدرولوژیكی در مطالعات حسابداری و بیلان آب استرالیا"

برگزاری سخنرانی علمی "كاربرد مدل‌های هیدرولوژیكی در مطالعات حسابداری و بیلان آب استرالیا"

برگزاری سخنرانی علمی "کاربرد مدل‌های هیدرولوژیکی در مطالعات حسابداری و بیلان آب استرالیا"

جلسه سخنرانی با موضوع "کاربرد مدل‌های هیدرولوژیکی در مطالعات حسابداری و بیلان آب استرالیا" در موسسه تحقیقات آب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، جلسه سخنرانی "دکتر اشکان شکری" محقق سازمان هواشناسی استرالیا، روز چهارشنبه مورخ 5 دی‌ماه سال جاری با حضور کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو و موسسه تحقیقات آب برگزار شد.

در این سخنرانی دکتر اشکان شکری به تشریح مدل‌های هیدرولوژیکی مورداستفاده برای تهیه حسابداری و بیلان آب حوضه‌های آبریز استرالیا پرداخته و درباره نحوه عملکرد این مدل‌ها و روند توسعه آنها طی سال‌های گذشته، به تفضیل توضیحاتی را ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت مؤسسه تحقیقات آب

    منبع خبر

    مؤسسه تحقیقات آب

    مؤسسه تحقیقات آب یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات