برگزاری دوره آموزشی امنیت كاربردی فن آوری اطلاعات (اكفا) در شركت آب و فاضلاب روستایی استان قم ؛

برگزاری دوره آموزشی امنیت كاربردی فن آوری اطلاعات (اكفا) در شركت آب و فاضلاب روستایی استان قم ؛

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات