تاکید بر ارایه خدمات مطلوب تر در جلسه مشترک شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

تاکید بر ارایه خدمات مطلوب تر در جلسه مشترک شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات