برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

جلسه کمیته نظام پیشنهادات با حضور اعضای این کمیته در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار و پیشنهادات ارسالی همکاران به سامانه نظام پیشنهادات مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات