انتخاب برترين كارمندان شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

انتخاب برترين كارمندان شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، عطاري معاون منابع انساني اين شركت از انتخاب كارمند نمونه خبر داد و گفت: برنامه انتخاب كارمند نمونه از سال 94 آغاز شده و پس از آن هر ساله كارمندان نمونه و ساعي توسط كميته انتخاب و معرفي مي گردند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: معيار انتخاب كارمندان نمونه شامل مسئوليت پذيري، انضباط اداري، اقدامات برجسته، فعاليت هاي پژوهشي و ورزشي، برنامه ريزي، هدايت، رهبري و ... مي باشد كه توسط كميته مد نظر قرار گرفته است.

عطاري تصريح كرد: داوطلبين پس از كسب حد نصاب امتياز، توسط كميته مورد ارزيابي و در نهايت چهار نفر به عنوان كارمند نمونه و چهار نفر به عنوان كارمند  ساعي برگزيده شدند.

وي خاطر نشان كرد: اين اقدام با هدف ايجاد انگيزش در بين همكاران جهت تلاش بيشتر در راستاي پيشبرد اهداف سازمان انجام شده است.

شايان ذكر است از گروه مديران حمزه صديقي به عنوان مدير نمونه، مجيد رستمي مدير ساعي و از گروه كارشناسان مريم فروغي و مهدي محمود پور به عنوان كارشناسان نمونه و هادي اميري دوماري و مهدي حدادپور كارشناسان ساعي معرفي گشتند و همچنين از گروه كارمندان و كارگران احمد دريس ياري به عنوان كارمند نمونه و محمد فتحي زاده نيز كارگر ساعي انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات