احداث دو ساختمان نگهداري از آسيب ديدگان اجتماعي  و پايگاه خدمات اجتماعي ايلام توسط اداره كل راه و شه...

احداث دو ساختمان نگهداري از آسيب ديدگان اجتماعي و پايگاه خدمات اجتماعي ايلام توسط اداره كل راه و شه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات