انتصاب دراداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی زنجان، مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی در حکمی مهندس سعید شاهین فر را به عنوان سرپرست معاونت مسکن وساختمان منصوب کرد .

درقسمتی از این حکم خطاب به شاهین فر چنین آمده است :

امید است با استفاده از توان علمی، برنامه ریزی مناسب، بکارگیری روشهای نووین و بهره گیری از منابع و امکانات موجود و تجارب انباشه مدیران و کارشناسان، همچنین تعامل سازنده با سایر دوایر و دستگاههای مرتبط، جهت نیل به اهداف و مأموریتهای این اداره کل در چهارچوب وظایف سازمانی ، موفق و موید باشید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات