برگزاری جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ، این جلسه با حضور  اعضای کارگروه در سالن جلسات ساختمان شماره یک این اداره کل برگزار شد .

بررسی تهیه و چگونگی تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای استان ، مطالعات سطح جامع پدافند غیر عامل شهرستان ارومیه ، عملکرد دستگاههای شتاب نگار و کارائی آنها در مواقع بروز زلزله و چگونگی استفاده از داده های آنها در زیر ساختها از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود .