دريافت فرم تلفن 5 رقمي

دريافت فرم تلفن 5 رقمي

بسمه تعالي
اعضا محترم شوراي هماهنگي مديريت بحران استان
لطفا جهت دريافت شماره تلفن 5 رقمي در زمان بحران فرم  پيوست را دريافت و تكميل نموده و آن را به دفتر مديريت بحران سركار خانم مهندس فاطمه جافري تحويل نماييد
لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان لرستان

    اداره کل مدیریت بحران استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات