اطلاعیه عضویت در کارگروه نظارت شورای فنیاطلاعیه
اعضای محترم؛
درصورت تمایل به عضویت در کارگروه نظارت شورای فنی استان به عنوان نمایندگان انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات