کارخانه نوآوری فروردین سال ۹۹ آماده بهره برداری خواهد بود

کارخانه نوآوری فروردین سال ۹۹ آماده بهره برداری خواهد بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات