خودروهای فاقد برگه معاینه فنی معتبر از ۲۹ دی هر۲۴ ساعت یکبار جریمه می ...

خودروهای فاقد برگه معاینه فنی معتبر از ۲۹ دی هر۲۴ ساعت یکبار جریمه می ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات