لزوم پاسخگویی سریع به درخواست های مردمی ۱۳۷ جهت افزایش اعتماد ...

لزوم پاسخگویی سریع به درخواست های مردمی ۱۳۷ جهت افزایش اعتماد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات