اجرای طرح محدودیت ورود ناوگان حمل بار در بخش مرکزی شیراز

اجرای طرح محدودیت ورود ناوگان حمل بار در بخش مرکزی شیراز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، رئیس سازمان حمل و نقل بار درون شهری شیراز با اشاره به افزایش نرخ بنزین وسهمیه سوخت ناوگان حمل بار گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور علاو ه بر سوخت پیش بینی شده ۲۰۰ لیتری برای ناوگان حمل بار سبک و ۳۰۰ لیتری ناوگان حمل بار سنگین قرار است به ناوگان حمل بار براساس میزان پیمایش سوخت تشویقی هم تعلق گیرد اما این منوط به ایجاد ساز و کار و زیرساخت برای تامین میزان پیمایش است که براساس این مصوبه این زیرساختها باید توسط شهرداری مهیا شود.
شریفی افزود: این سوخت به ناوگان حمل بار برون شهری چون بارنامه دارند تعلق می گیرد اما برای ناوگان حمل بار درون شهری هنوز ساز وگاری مهیا نیست.
وی با بیان اینکه تا کنون توانستیم بیش از ۶۰۰۰  از این ناوگان را ساماندهی کنیم اضافه کرد: تا کنون توانسته ایم برای برخی از ناوگان حمل بار گازوئیلی باربرگ صادر کنیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم این را به ناوگان سبک نیز منتقل کنیم .
رئیس سازمان حمل ونقل بار درون شهری شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه سوخت تشویقی ناوگان حمل بار براساس میزان پیمایش است یکی دیگر از راهکارهایی که برای این ناوگان در نظر گرفتیم پیوستن آنها به یکی از شرکتهای اینترنتی حمل ونقل بار است که بخش حمل بار خود را هم راه اندازی کرده و مانند تاکسی ها که در زیرمجموعه شرکت دیگری قرار گرفته اند ناوگان حمل بار هم در زیرمجموعه شرکت دیگر عضویت یابد تا میزان پیمایش آنها نیز مورد رصد قرار گرفته و میزان صدق آن مشخص شود.
شریفی با اشاره به بازنشسته شدن ۱۶۰۰ راننده حمل بار درون شهری شیراز گفت: یکی از طرح های مهمی که قرار بود تا پایان سال اجرایی شود طرح محدودیت زمانی ناوگان حمل بار بود.
شریفی ادامه داد: در همین ارتباط هم اکنون در ۱۲ خیابان شهر ۵۶ بارانداز ناوگان حمل بار ایجاد شده که محل این باراندازها مانند ایستگاه اتوبوس و تاکسی توقف ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف و توقف  پلیس می تواند فرد خاطی را اعمال قانون کند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات