در دادگاه جهانبانی و عمار صالحی مطرح شد؛ خوشحالی بدهکاران از افزایش قیمت مسکن

جهانبانی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت در صفحه اول کیفرخواست اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع ذکر شده است در این رابطه باید بگویم نماینده بانک شاکی اتهامات واهی را در قالب شکایت به دادسرا ارسال کرده بود و دادسرا علیرغم ۱۱۰۸ روز بازداشت و تحقیقات مفصل از اینجانب و همچنین اخذ نظریه کارشناسی شکایت وکیل بانک شاکی را به عنوان کیفرخواست در دادگاه مطرح کرد. متهم ادامه داد گفته شده است که بنده تسهیلاتی را به مبلغ هفتصد و یک میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفتم که در این رابطه باید بگویم تسهیلات دریافتی با تصویب اعضای هیئت مدیره و ارائه وثیقه دریافت شده است کل تسهیلات دریافتی از سوی شرکت‌های بنده ۶۵۱ میلیارد بوده است و این در حالی بود که نرخ سود تسهیلات از بانک سرمایه ۲۹ تا ۳۲ درصد بوده است. وی ادامه داد در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات